iZiDone

Mensen die meedoen

iZidone

mensen die meedoen

Contact opnemen

Ambitie

iZiDone maakt eenvoudig en effectief informeren mogelijk en bevordert samenspraak op de momenten en plaatsen waar de inwoner het meest ontvankelijk is voor deze informatie en het meest bereid is om in actie te komen.

En via welk platform, social-media- of communicatiekanaal mensen deze informatie ontvangen is voor ons van minder belang. 

Het is onze passie om al die goede initiatieven met elkaar te verbinden in één relevante informatiestroom, op de juiste plek en het juiste moment.

Door mensen samen te brengen, hen goed te informeren en betrokkenheid te stimuleren ontstaat een duurzame bottom-up aanpak.

Zo activeren wij mensen, online en offline. Mensen die meedoen, iZiDone!

De oplossing van iZiDone

Met onze applicatie en diensten activeren wij inwoners bij te dragen aan de eigen leefomgeving. Online en offline gaan hierbij hand in hand. iZiDone slaat de brug tussen systeemwereld en leefwereld.

Domeinoverschrijdend worden uw socialmedia-, communicatiekanalen en platformen samengebracht. U krijgt realtime inzicht in wat er leeft. Uw inwoners leveren inspraak en worden gericht geïnformeerd. Gewenste informatie, op een geschikt moment en via het juiste kanaal.

Door effectiever te communiceren en op een slimme manier informatie samen te brengen zult u aanzienlijk tijd besparen en uw rol richting inwoners, ondernemers en organisaties nog beter kunnen invullen in een veranderende omgeving.

  • Eenvoudig en gericht informeren over relevante zaken
  • Verbinding maken en gericht handelen
  • Een overzichtelijk dashboard zodat u direct weet wat er leeft
  • In samenspraak uw beleid en uitvoering onderbouwen
  • Duurzame bottom-up aanpak

Direct informatie verstrekken aan belanghebbenden

Via een herkenbare tijdlijn met relevante informatie kunt u betrokkenen direct informeren.  Of de inwoner het bericht direct leest via de tijdlijn van de applicatie of via een ander voorkeurs medium is afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. Net als het moment waarop deze inwoner de informatie ontvangt, dat organiseert onze applicatie heel eenvoudig voor u.

Inwoners heel iZi een stem geven

Eenvoudig betrekken van inwoners in actuele thema’s en beslisprocessen, of gewoonweg het peilen van meningen. Zo geeft u vorm aan de nieuwe (participatieve) democratie, maar meest van al, krijgt u meer inzicht in ideeën en behoeften van uw inwoners over relevante onderwerpen.

Gericht informeren op basis van interesses

Bepaalde personen binnen een wijk benaderen en informeren of betrekken door hen aan te spreken op persoonlijke interesses of voor hun relevante actualiteiten.

Inwoners heel iZi een stem geven

Eenvoudig betrekken van inwoners in actuele thema’s en besluitvorming. Geef invulling aan de democratie van nu.

Redactionele inhoud en relevante content

Alles samen in één persoonlijk relevante tijdlijn. Voorzien van kwalitatieve inhoud en overige actualiteiten van belang voor de inwoner, volgens de inwoner.

Activeren van alle inwoners, bedrijven en organisaties

Dus ook de moeilijk bereikbare groepen, zoals twee-verdieners, ondernemers of mensen zonder relatie met de gemeente.

Zichtbaar maken en faciliteren van micro-initiatieven

Er gebeuren zoveel mooie kleine dingen in de wijk zonder dat wij daar weet van hebben. Geef hen tools om eenvoudig samen te werken en anderen te inspireren.

Analyse vanuit dashboard

Overzichtelijk (gesegmenteerd) inzicht in meningen en opinies, ook van de inwoners die minder bekend zijn met de gemeente.

iZiDone

Onze zelf-lerende applicatie ondersteunt u om heel gericht en eenvoudig te informeren vanuit een overzichtelijk dashboard van al uw communicatiekanalen. Gebaseerd op interesses van inwoners en hun leefomgeving is er sprake van relevante informatie. Deze informatie kan bestaan uit redactionele content, berichten van buurtinitiatieven, verenigingsnieuws, nieuws van organisaties of maatschappelijke platformen. Aan de hand van de reacties op deze informatie en trends van uw andere communicatiekanalen, weet u wat er leeft onder uw inwoners. Zo ontstaan nieuwe inzichten en kunt u met inwoners in dialoog gaan over voor hen relevante zaken. Dit maakt u als gemeente slagvaardiger en verbetert de beleving van uw inwoners over hun leefomgeving.

Klaar voor de volgende stap in uw relatie met inwoners?

Wij werken samen met gemeentes aan het vergroten van leefgenot voor inwoners. Daarom verbeteren wij onze tools voortdurend en breiden we deze samen uit.

Laten we elkaar ontmoeten en in dialoog ontdekken hoe iZiDone voor u en uw inwoners van meerwaarde kan zijn.

Over ons team

Door samenwerking en het echt kennen van onze leefomgeving ontstaan de mooiste dingen. Zo is iZiDone ontstaan. Mijn overtuiging? Beter weten bestaat niet, anders denken wel. Zo werken wij ook bij iZiDone, met elkaar en samen met onze stakeholders. Allemaal aanvullend aan elkaar, ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten, kennis en ervaring.

Guido RoijenInitiator & Organisatie

Het sociale leven is een rode draad in mijn bestaan. Ik word gelukkig van samen (net)werken en duurzame relaties aangaan. Voor mij is het dan ook vanzelfsprekend dat dit gebeurd in deze coöperatieve vorm van ondernemen. Aan mij om te vertellen waar iZiDone voor staat en dit in samenspraak te vertalen naar meerwaarde voor de gemeenschap.

Noël TijssenMarktaansluiting

Door te ‘delen’ en ‘deel te nemen’ geven we vorm aan onze eigen directe omgeving. We moeten ons openstellen voor onze omgeving. Ik geloof dan ook in de kracht van het SAMEN doen. Vanuit deze visie hebben we allemaal onze eigen rol in iZiDone en slagen we er samen in om steeds verder te optimaliseren en onze doelen te realiseren.

Joep RömgensFinanciën

Contact opnemen

Kloosterweg 1

6412 CN, Heerlen

info@izidone.nl

+31 6 52 04 32 96

 

Bellen

Contact opnemen